Duurzaam Ondernemen

Medewerkers

Bij ADG Groep geloven we dat duurzaamheid gelijk staat aan het welzijn van onze medewerkers én milieubewustzijn. Een gezonde, betrokken werkomgeving is cruciaal voor een duurzame toekomst. Daarom zetten we in op het stimuleren van werkplezier, persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid.

Onze medewerkers staan voorop; hun input is essentieel en ze hebben inspraak in belangrijke besluiten. We streven naar een vertrouwenscultuur met zelfstandigheid en een platte organisatie, waarin iedereen's autonomie wordt gewaardeerd.

We bieden volop kansen voor professionele groei via opleidingen en stimuleren teamgevoel met leuke uitjes. Zo vieren we samen successen en de connecties binnen ons team.

Afval en Energieverbruik

Bij ADG Groep zetten we sterk in op het verminderen van afval en energieverbruik. We werken samen met ethisch verantwoorde afvalverwerkers, moedigen duurzame verpakkingsmaterialen aan en streven naar een kleinere ecologische voetafdruk. Recent hebben we geïnvesteerd in geautomatiseerde deuren en LED-verlichting met bewegingssensoren om energie te besparen.

Ook verbeteren we het comfort van onze medewerkers op milieuvriendelijke wijze, zoals met infraroodverwarming en warme kleding, en bevorderen we duurzaam vervoer met elektrische en hybride voertuigen. Ons doel: een schonere toekomst en minder CO2-uitstoot.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Het verleden van een persoon mag geen belemmering vormen voor hun toekomst, en daarom streven wij naar gelijke kansen voor iedereen. Bij het selecteren van kandidaten leggen wij de nadruk op de individuele kwaliteiten en capaciteiten, waardoor een diverse en talentvolle werkkracht wordt samengesteld. Op dit moment zijn er 5 medewerkers werkzaam die een afstand hadden tot de arbeidsmarkt en nu volop in beweging zijn om weer volledig zelfstandig en onafhankelijk van een uitkering bijdragen aan het succes van de onderneming en hun eigen ontwikkeling.

Wij, van de ADG Groep, zijn vastberaden in onze missie om kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij re-integratie centraal staat. Een integraal onderdeel van ons wervingsproces is het actief verkennen van mogelijkheden bij gemeenten om geschikte kandidaten te vinden die passen bij de functie-eisen. Onze aanpak omvat een inclusief beleid waarbij afkomst, taal, religie of gender niet als selectiecriteria gelden.

Ontwikkelingswerk

Al meer dan 15 jaar heeft Martin Jutstra, eigenaar van de ADG Groep, een duurzame rol gespeeld door actief deel te nemen aan ontwikkelingswerk in Gambia, West-Afrika. In zijn rol als voorzitter van Stichting Samen voor Gambia reist hij regelmatig naar het land om samen met het bestuur en vele vrijwilligers ontwikkelingsprojecten op te zetten en te monitoren.

Een van de meest tastbare resultaten van deze inspanningen is de realisatie van diverse medische posten, in samenwerking met de overheid van Gambia. Deze posten bieden cruciale zorg, zoals eerste hulp en bevallingen, op afgelegen plaatsen waar dergelijke voorzieningen eerder ontbraken.

Het intensieve werk en de nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen en overheden hebben niet alleen bijgedragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de mensen in Gambia, maar hebben ook het nuchtere en doelgerichte ondernemerschap van Martin Jutstra verrijkt. Zijn ervaring in het omgaan met diverse culturen en het aanpakken van complexe problemen hebben ongetwijfeld een positieve invloed gehad op zijn zakelijke aanpak binnen de ADG Groep.

Lokale betrokkenheid

ADG Groep zet zich vol passie in voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid, verder kijkend dan zakelijk succes. We zijn actief betrokken bij World Cleanup Day, waar ons team met families afval opruimt, bewustwording verspreidend over een schone planeet. Ook steunen we goede doelen en lokale gemeenschappen via sponsoring, waarmee we positieve verandering stimuleren. Onze inzet reikt verder dan financieel succes; het gaat om onze impact op mens en milieu. Door initiatieven als zwerfafval opruimen en lokale projecten steunen, maken we een verschil. Samen werken we aan een betere toekomst.
  
 

Suzuki Rhino Club

Ooit bestonden er wel 165 soorten neushoorns. Tegenwoordig zijn dat er nog maar 5.

ADG is ambassadeur van de Stichting Suzuki Rhino Club. Samen met Suzuki en ambassadeurs maken we ons sterk voor de bescherming van deze de neushoorn. Zo steunen we diverse projecten in Kenia om de neushoorn te behoeden van uitsterving. Maar we helpen ook dichterbij huis; onlangs heeft Suzuki Rhino Club twee neushoorns geadopteerd in Safaripark Beekse Bergen.

Suzuki Vitara Rhino Edition

Dit speciale model eert de neushoorn met het jubileumboek "Rhino Memoires". Elke aankoop ondersteunt de Stichting Suzuki Rhino Club in hun strijd tegen stroperij en voor een veiliger leefomgeving voor neushoorns. Kies de Rhino Edition en help mee.

Lars Noorman
Heb je een vraag?
Neem contact op met ons!